Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Хамтлагуудын хамгийн их орлого олдог гишүүд хэн бэ?
 • Хамтлагуудын хамгийн их орлого олдог гишүүд хэн бэ? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  7.38 PM (2013-04-08)

  Jewelry Yewon хамтлагтаа өөрийгөө хамгийн их орлого олдог гэсэн ба хэлэхдээ "Би сүүлийн үед хамгийн их орлгогыг олж байгаа.Гэхдээ хэдий тийм ч би тийм ч ихийг олдоггүй.” гэжээ.

  SECRET-ийнхэн Sunhwa хамгийн их орлого олдог дараа нь Jieun гэсэн ба тус 2 соло үйл ажиллагаанд ихээр хамрагдддаг гэжээ. Jieun бусад гишүүдийг бодвол киноны ОСТ болон соло албумаараа их ашиг олсон гэсэн байна.

  After School-ийн хамгийн их орлого олдог нь UEE бөгөөд хэлэхдээ "Бид нар хэдий Японы олон газруудаас хүсэлт авсан ч би хамгийн их олдог.”гэжээ. UEE ‘You’re Beautiful‘, ‘Queen Seonduk‘, ‘Ojakgyo Brothers‘, ‘Birdie Buddy‘  ‘Jeon Woo Chi‘ гэх кинонууд нь тоголсон юм.

  Мөн өмнө нь түүнийг бусад гишүүдээс 10 дахин ихийг олдог гэж хэлж байсан.

  Super Junior  Siwon -ийг сонгосон ба Kyuhyun "Тэр орлого,царай,өндөр,бие,гэр бүл бүгдээрээ #1” гэхэд Leeteuk  "Өнгөрсөн жил ба 8 гаруй нэвтрүүлгийн байнгын оролцогч бас хөтлөгч байсан.Би хамгийн ихийг олж байгаа гэж найдсан боловч би биш Siwon эхэнд байсан.” Eunhyuk мөн нэмэн "Бид нар яаж ч  их олсон бай Siwon-ыхоос үргэлж бага байдаг.” гэжээ.

  Girls’ Generation-ы хамгийн их ашиг олдог гишүүн нь YoonA. Tiffany хэлэхдээ, "Үнэндээ YoonA  #1. Одоогоор YoonA хамгийн ихийг олж байгаа,гэхдээ бид нар ‘TaeTiSeo‘ -гийн үйл ажиллагааг явуулж байгаа болохоор бидний орлго ихсэнэ гэж болож байна.”гэсэн байна.

  SISTAR -ынхан Hyorin -ыг сонгосон ба тэдний хэн нь ч тус орлогыг олсон ба бүх гишүүдэд яг тэнцүү хувааж өгдөг байна.

  L INFINITE-ийн хамгийн их орлоготой гишүүнээр сонгогдсон ба Woohyun ”L бид нар дундаа хамгийн алдартай нь бас хамгийн их орлого олдог нь.” гэхэд L "Би бидний комбэк бүрд их хэмжээгээр цалин өгч байгаасай гэж хүсдэг. Хэдийгээр би хамгийн их орлого олдог ч ялгаа нь ердөө 10,000 вон.” гэсэн байна.  By
  : http://mongolianplaygirlzs.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-08) Ïðîñìîòðîâ: 958 | Ðåéòèíã: 3.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû