Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 2AM JoKwon, WG Sunye-ын хуримын гэрч болно
 • 2AM JoKwon, WG Sunye-ын хуримын гэрч болно 1 CommentsÄîáàâèë Guest  10.19 PM (2012-12-05)

  Саяхан WG Sunye гэрлэнэ гэдгээ албан ёсоор зарлаад байгаа билээ. Харин 2AM JoKwon түүний хуримын гэрч болохоор болжээ...

  WG Sunye хуримаа 2013 оны 1-р сарын 26-нд 12  цаг 30 минутанд (Солонгосын цагаар) Seoul Lotte Hotel -д хийхээр болжээ. Тус арга хэмжээ нь 2 хэсэгтэй болох бөгөөд хоёрдугаар хэсэг дээр JYP entertainment-ын гэр бүлтэй тэмдэглэх юм.

  Харин тус арга хэмжээний гол хүн гэж болох 2AM JoKwon бол Sunye-гын багын найз бөгөөд трэйний байх үеэсээ найзалсан цорын ганц сайн найз нь билээ....


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-05) Ïðîñìîòðîâ: 592 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 1.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: bilguun bayarsaihan

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 202.179.8.90  |  Огноо: (2012-12-06)

  (Zip) | 2012-12-06 | Пүрэв|3.14 PM
  emegtei ni yamar air yum be

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû