Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü IU хувиарийн дагуу ажилаа явуулна
 • IU хувиарийн дагуу ажилаа явуулна 1 CommentsÄîáàâèë Guest  6.39 PM (2012-11-11)


  LOEN арай л жоохон яараад байх шиг. Тайлбар хийхдээ ч бас иймэрхүү зарлал ийм үед хэлээд хэрэггүй л баймаар юм. Өөрсдөө мэдэж байгаа байлгүй дээ...
  LOEN Ent дуучин IU-г хуваарийн дагуу ажлаа хийнэ гэдгийг хэллээ.
  Түүний Eunhyuk-тай хамт авхуулсан зураг нь Солонгосын мэдээлэлийн бүх сайтуудаар цацагдаж хамгийн их үзэгчтэй мэдээлэл болж байна.
  Түүнийг хувиарийн дагуу ажилдаа оролцоно гэснийг бодход 11нд болох 'Love And Sharing' тоглолтыг хөтлөх хэвээрээ юм шиг байна.  By: http://sshem58.blogspot.com/
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-11-11) Ïðîñìîòðîâ: 552 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: sirena lee

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 122.201.18.181  |  Огноо: (2012-11-12)

  (Sirena) | 2012-11-12 | Даваа|7.59 PM
  hmm :|

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû