Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'Jang Geun Suk' Японы марк дээр гарах анхны Солонгос од
 • 'Jang Geun Suk' Японы марк дээр гарах анхны Солонгос од 2 CommentsÄîáàâèë Guest  8.46 PM (2012-08-10)


  Жүжигчин Jang Geun Suk Японы шуудангын марк дээр зураг нь тамаглагдаж байгаа анхны солонгос одоор тодорчээ.


  Түүний дебютээ хийсний 20 жилийн ойг тохиолдуулан Японд энэхүү шуудангын марк-уудыг гаргаж байгаа юм байна. Энэхүү марк-ууд нь 8-р сарын 20-оос эхлэн гарах бөгөөд Уг марк нь ’1st History’ болон  ’2nd History’ гэсэн хоёр хувилбараар гарахаас гадна, хүүхэд наснаас одоогын зургуудыг тамгалаж өгөх юм.

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-08-10) Ïðîñìîòðîâ: 907 | Êîììåíòàðèè: 2 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 2


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: zaya

  0  
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 202.55.179.28  |  Огноо: (2013-01-11)

  () | 2013-01-11 | Баасан|7.27 PM
  yag huuhen shig

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: Зуны Цас

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 202.9.47.129  |  Огноо: (2012-08-15)

  (Мичид) | 2012-08-15 | Лхагва|8.56 PM
  yooo aimp xooopxon shuuu <3

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû