Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'LOVE YOUR W' арга хэмжээний нээлт дээрх одууд
 • 'LOVE YOUR W' арга хэмжээний нээлт дээрх одууд 2 CommentsÄîáàâèë Guest  11.52 PM (2012-10-19)


  'W Korea' сэтгүүл 10-р сарын 18нд 7дахь 'LOVE YOUR W' арга хэмжээнийхаа нээлтйиг хийлээ. Энэ нээлт нь уушигны хорт хавдартай хүмүүст туслах зорилготой жил бүр болдог арга хэмжээ юм. Энэ удаагийн нээлтд Jessica, Son Dam Bi, Jeon Hye Bin, Honey Lee, Uhm Jung Hwa, Han Ga In, Kim So Yeon, Kim Sa Rang, Lee Yoon Ji, Byun Jung Soo, Lee Seung Yeon, Yoo Ho Jung, Ha Jung Woo, Lee Jin Wook, Lee Dong Wook, Lee Bum Soo, Park Hyo Shin, Lee Dae Hoon, Jo Joon Ho зэрэг одууд очжээ.  By:
  http://sshem58.blogspot.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-10-19) Ïðîñìîòðîâ: 698 | Êîììåíòàðèè: 2 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 2


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: enhtamir altanhuyag

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 202.126.89.157  |  Огноо: (2012-10-23)

  (tamira) | 2012-10-23 | Мягмар|10.01 PM
  han ga in sto hoorhon shuu

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: zaya

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 202.55.179.27  |  Огноо: (2012-10-20)

  () | 2012-10-20 | Бямба|12.30 PM
  Han ga in-g nohroosoo salchihsan geed l bsn ugui l yum bn shdee...saihan hosuud shuu

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû