Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Жүжигчин 'Kim Soo Hyun' цэрэгт явах уу?
 • Жүжигчин 'Kim Soo Hyun' цэрэгт явах уу? 1 CommentsÄîáàâèë Guest  11.36 PM (2012-11-20)
  http://img.ohkpop.com/2012/11/19/je71LF65.jpg

  Жүжигчин Kim Soo Hyun-г цэрэгт явна гэсэн цуу яриа online-р шуугиан тариад байна. SooHyun 11 сарын 19-ны өдөр Сөүл хотын цэргийн захиргааруу явж өөрийн эрүүл мэндийн үзлэгийнхээ хариуг очиж авсанаас болжээ.  SooHyun анхныхаа эрүүл мэндийн үзлэгт ороход  зүрхний хагалгаа болон эмчилгээнээсээ болоод 4р зэрэг гэсэн тодорхойлолт авсан байна. Харин эрүүл мэнддээ сайн анхаарал тавьснаар энэ жил тэнцэж цэргийн албанд явах боломжтой болжээ. Keyeast агентлагын мэдэгдсэнээр:"KimSooHyun цэргийн захиргааруу очсон нь үнэн, Гэхдээ өөрийн эрүүл мэндийг хэр байгааг мэдэхээр л очсон хэрэг. Цэрэгт явна гэж хараахан шийдээгүй байгаа. Явах цаг нь ирвэл л явна”гэжээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-11-20) Ïðîñìîòðîâ: 596 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: sirena lee

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 122.201.18.174  |  Огноо: (2012-11-21)

  (Sirena) | 2012-11-21 | Лхагва|5.06 PM
  neereee yvhimudaaa sad

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû