Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Wonder Girls Yubin бэртэх шахав
 • Wonder Girls Yubin бэртэх шахав 2 CommentsÄîáàâèë Guest  10.16 AM (2012-10-11)


  Wonder Girls Yubin 'Running Man' нэвтрүүлэгийн зураг авалтд оролцож байгаа гэж мэдээлэлсэн. Тэгвэл Yubin зураг авалтын үеээр бэртэх шахжээ.

  Yubin том хайрцагнд тээглээд унсан бөгөөд түүний дээрээс энэ хайрцаг унхаас өмнө Gary, Yoo Jae Suk, Lee Kwang Soo нар амжиж барьж авжээ. Lee Kwang Soo хамгаалхаар явах замдаа тээглэж унасан боловч Yubin-ийн дээрээс хайрцаг унахаас өмнө барьж авж чаджээ.


  By: http://sshem58.blogspot.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-10-11) Ïðîñìîòðîâ: 799 | Êîììåíòàðèè: 2 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 2


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: Tsendke

  0  
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 49.0.146.11  |  Огноо: (2012-10-11)

  (Tsendke) | 2012-10-11 | Пүрэв|8.21 PM
  Ene ni tiim hund hairtsag bsinmu????

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: sirena lee

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 122.201.18.184  |  Огноо: (2012-10-11)

  (Sirena) | 2012-10-11 | Пүрэв|7.42 PM
  qq berteegwi yamaidaaa

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû