Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'The thieves' Кино солонгосын түүхэнд рекорд тогтоолоо
 • 'The thieves' Кино солонгосын түүхэнд рекорд тогтоолоо 1 CommentsÄîáàâèë Guest  1.59 AM (2012-07-28)


  Жүжигчин Kim Soo Hyun-ны тоглосон 'The thieves' кино нь 7-р сарын 25-нд нээлтээ хийсэн бөгөөд Нээлтээ хийсэн өдөрөө 436.628 ширхэг пилет зарагджээ. Энэхүү амжилт нь солонгосын түүхэн дахь Хамгийн том Нээлтийн рекордыг эвдсэн байна. Өмнө 2006 онд The Host киноны нээлтэнд 395.951 зарагдаж байжээ.

  Киноны хамт олноос Бүх тоглосон жүжигчид болоод арын албаны нийт ажилчиддаа баяр хүргэе гэжээ. Нэмж хэлхэд Жүжигчин Kim Soo Hyun хэрвээ манай киног 10 сая хүн үзвэл би 10 сая дахь үзэгчтэй хамт киногоо үзэх болно хэмээн амлажээ....

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-07-28) Ïðîñìîòðîâ: 1544 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: nagi

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 103.10.22.52  |  Огноо: (2012-07-28)

  () | 2012-07-28 | Бямба|2.16 PM
  wuaaaaaaaaaa

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû