Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Super Junior ‘High Cut’ сэтгүүлнээ
 • Super Junior ‘High Cut’ сэтгүүлнээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  8.33 PM (2012-10-20)

  Donghae, Eunhyuk, Ryeowook, Yesung,Kyuhyun маань түрүүлж зургаа авхуулж байсан.Учир н Leeteuk зураг авалтаас бага зэрэг хоцорсон юм байна.‘High Cut‘ сэтгүүлийн сүүлийн дугаар дээр гарах энэ зургууд н өвлийг илтгэж байгаа бөгөөд гишүүдийг эрч хүчтэй байгаа гэдгийг харуулахыг зорьсон юм байна.
  Ярилцлагыг үеэр Leeteuk Би сайн дураараа цэрэгт явж байгаа.Гэхдээ цэрэгт явхаасаа өмнө би нэвтрүүлэгт их оролцож PD – гын хувцасыг рекламдах болно гэжээ.
  Мөн тэр ‘Star King‘ – гын албан ёсны хөтлөгч болсон байсан ч энийгээ цэрэгт явсны улмаас орхиж байгаа юм.
  Мөн цэрэгт явж ирээд Ийтик маань найз охинтой болох бодолтой байгаа юм байна.Энэ мэдээлэл дээр Ийтик өөрөө сэтгэгдэл бичсэн байна.
  Ийтик
   - Тиймээ энэ үнэн.Би цэрэгт явахаасаа өмнө найз охинтой болохыг хүсч байна.Би цэрэгт байхдаа түүнд захиа бичнэ шүүдээ.Гэхдээ хүмүүс надад чи армид явах гэж байна гэж байнга хэлдэг.Би хамтлагынхаа дараагын комебакаас өмнө ирэх болно оо гэсэн байна.

  http://static.allkpop.com/wp-content/uploads/2012/10/20121019_highcut_superjunior3.jpg

  http://static.allkpop.com/wp-content/uploads/2012/10/20121019_highcut_superjunior2.jpg

  http://static.allkpop.com/wp-content/uploads/2012/10/20121019_highcut_superjunior1.jpg


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-10-20) Ïðîñìîòðîâ: 514 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû