Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Ailee '2012 MAMA'-г нээнэ
 • Ailee '2012 MAMA'-г нээнэ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.12 PM (2012-11-27)


  Дуучин Ailee 11-р сарын 30нд болох '2012 MAMA' шагнал гардуулах ёслолыг нээх хүндтэй үүрэг авчээ. Энэ жилийн шилдэг соло дебютүүдийн нэг яах аргагүй Ailee мөн бөгөөд 'Heaven' 'I'll show you' дуунуудаараа МАМА-г нээх бололтой.
  Энэ жилийн МАМА-д Psy, Big Bang, Super Junior гэсэн эрэгтэй том хамтлагууд оролцох боловч эмэгтэй хамтлаг дуучдаас Hyuna, SISTAR болон бусад шинэ эмэгтэй хамтлагууд оролцох юм байна.

  JYP-ийн бүх хамтлаг дуучид оролцохгүй нь тодорхой боловч үүн дээр жил бүр оролцдог 2NE1, SNSD, нар оролцохгүй бололтой.  By
  : http://sshem58.blogspot.com/
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-11-27) Ïðîñìîòðîâ: 477 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû