Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü K-pop-д зориулагдсан тоглолтын цогцолбор баригдана
 • K-pop-д зориулагдсан тоглолтын цогцолбор баригдана 0 CommentsÄîáàâèë Guest  5.02 PM (2012-09-06)


  Дэлхий даяар тархаж буй К-ПОП дуу хөгжим нь солонгос улсад аялах жуулчдын тоог өсөн нэмэгдүүлсээр байна. Тус улсын засгийн газар 2020 он гэхэд аялал жуулчлал, үйлчилгээнийхээ орлогоор дэлхийд эхний 5 улсад багтах зорилт тавьсан бөгөөд үүнийхээ дагуу гадаадын жуулчдыг өөртөө татахын тулд тэдэнд зориулсан К-ПОП концерт үзэх боломж бүхий  тоглолтын цогцолборыг барихаар шийдвэрлэжээ.

  Гадаадын жуулчид өдөр болгон Солонгос хамтлаг дуучдын тоглолтыг үзэж болох уг цогцолбор нь 15 мянган хүний суудалтай байх бөгөөд 20 тэрбум воны 10 хувийг улсаас гарган , бусад хөрөнгийг хувийн хэвшлийнхний хөрөнгө оруулалтаар барих болжээ.Сөүл хотын Дубунгдун болон Илсан хотын аль нэгэнд барихаар төлөвлөгдөж, 2016 он гэхэд ашиглалтанд орох юм байна.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-09-06) Ïðîñìîòðîâ: 798 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû