Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü T-ara - Jiyeon-ийн стриптиз
 • T-ara - Jiyeon-ийн стриптиз 1 CommentsÄîáàâèë Guest  7.16 PM (2012-11-11)


  Өнгөрсөн 7-р сард T-ara Jiyeon-ийн камерны өмнө хувцсаа тайлж байгаа бичлэг олон нийтэд цацагдсан. Түүний дебютээс өмнөх бичлэг гэж хүмүүс таамаглаж байгаа ч ССМ-ээс үүнийг Jiyeon биш гэсэн хариулт өгсөн. Царайг нь хараад та өөрийн хүслээр бодох байлгүй дээ. Зүгээр л Солонгос нейтзичингүүд үүнийг Jiyeon гэдэгт бат итгээд байгаа юм.
  *Тэгээд ч энэ бол фенүүдийнх нь маш их гомдол дургүйцлийг хүргэсэн байсан болхоор хийгээгүй юм. Харин хийгээд өгөөч гэсэн болхоор хийлээ*


  01:05-аас царайг нь хараарай

  By: http://sshem58.blogspot.com/


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-11-11) Ïðîñìîòðîâ: 1491 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 3.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: zulaa

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 182.160.63.106  |  Огноо: (2013-01-16)

  () | 2013-01-16 | Лхагва|8.57 PM
  jiyeon l bish baigaasai

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû