Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Алдартнуудын унадаг машин болон үнэ ханш
 • Алдартнуудын унадаг машин болон үнэ ханш 1 CommentsÄîáàâèë Guest  4.39 PM (2012-07-19)


  Алдартнуудын унадаг машин болон тэдний үнэ ханшийн тухай сонирхолтой мэдээ бэлтгэлээ.


  За хамгийн эхэнд секси хэмээгддэг дуучин Lee Hyori нь Mercedes Benz E-Class, маркын машинаар гангардаг байна. Үнийн хувьд $51,000–аас $54,000 доллар орчим.

  Жүжигчин Kim Tae Hee -ийн хувьд Toyota Camry BMW 5-series машин хөлөглөдөг бөгөөд, Үнийн хувьд $95,700 орчим доллар.

  Стилишт Idol Биг банг хамтлагийн ахлагч G-Dragon нь Bentley GT, унадаг ба үнийн хувьд харьцагүй үнэтэй  $252,000 доллар орчим.

  Ард түмний эгч хэмээгддэг дуучин IU -ийн хувьд Porsche Cayenne гэх машинтай ба ойролцоогоор $130,000 долларын үнэтэй.

  Жүжигчин Yoo In Na спорт загварын Audi A6, машинтай бөгөөд ойролцоогоор $73,000 долларын үнэтэй юм байна...


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-07-19) Ïðîñìîòðîâ: 1640 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: ucodesrudo514 ucodesruM3arM

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 103.10.22.52  |  Огноо: (2012-07-19)

  (nagi) | 2012-07-19 | Пүрэв|9.52 PM
  woaaah jiyong

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû