Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Nichkhun-ийн зохиосон анхны дуу гарна
 • Nichkhun-ийн зохиосон анхны дуу гарна 1 CommentsÄîáàâèë Guest  7.26 PM (2012-11-16)


  2PM Nichkhun-ийн өөрөө зохиосон дуу 2РМ-ийн шинэ цомогт багтаж гарна.

  2РМ хамтлагийнхан шинээр хувцсан цомгоо гаргах гэж байгаа гэж мэдээлэлсэн. Тэгвэл энэ цомогд Nichkhun-ийн өөрийн биеээр зохиосон анхны дуу гарах нь ээ.
  Энэ дууг тэр өөрөө ганцаараа дуулсан бөгөөд нэр нь 'Let It Rain'. Саяхныг болтол Nichkhun-ийг хайрлаж, дэмжиж, хүлээж, ойлгож, алдааг нь уучилсан HOTTEST-ууддаа зориулсан юм.

  Ахиад нэг энэ дууны хэсгээс нь сонсоорой.  By:
  http://sshem58.blogspot.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-11-16) Ïðîñìîòðîâ: 421 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: sirena lee

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 122.201.18.130  |  Огноо: (2012-11-17)

  (Sirena) | 2012-11-17 | Бямба|6.19 PM
  waaa goy goy

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû