Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü "Сүнс" 15-р анги Шинэ драма | Монгол хадмал орчуулгатай
 • "Сүнс" 15-р анги Шинэ драма | Монгол хадмал орчуулгатай 2 CommentsÄîáàâèë Guest  1.00 AM (2012-09-03)


  "Сүнс" Онц сонирхолтой 2012 оны Шинэ драма | Монгол хадмал орчуулгатай


  Êàòåãîðèÿ: Драма Кино | Äîáàâèë: GoKpop (2012-09-03) Ïðîñìîòðîâ: 1306 | Êîììåíòàðèè: 2 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 2


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: ariuntsatral ganbaatar

  0  
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 217.227.247.172  |  Огноо: (2012-12-02)

  (tsatsaa) | 2012-12-02 | Ням|1.41 AM
  13 aas xoish angiig ni vzej chadsangviee telly dr bxgvi usttsan bn.yaj vzex we

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: nomin bayanmunkh

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 203.194.115.176  |  Огноо: (2012-09-06)

  (nono) | 2012-09-06 | Пүрэв|9.13 PM
  ene uneheer goy kino daraagiin angi n hurdan garaasai smile laugh smile

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû