Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Shin Dong Yup Eunhyuk-ийг аварлаа
 • Shin Dong Yup Eunhyuk-ийг аварлаа 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.56 PM (2012-11-28)
  http://edwinruser.files.wordpress.com/2012/11/hello-shin-dongyup6.jpg?w=350&h=570

  Энэ сарын эхэнд IU-тай шуугианд ороод байсан Su Ju Eunhyuk 'Hello' нэвтрүүлэгт оролцжээ.

  Энэ ангид оролцсон одууд өөрсдийнхөө яг одоо санаа зовж байгаа зүйлсийнхаа талаар яриад Eunhyuk-ийн ярих ээлж болход Shin Dong Yup Eunhyuk-ийн мөр нь дээр гараа тавиад инээснээ "Аан тийм үү" гээд Eunhyuk-ийг яриуулаагүй байна. Бусад зочид Eunhyuk-ийг яриулалдаа гэхэд Shin Dong Yup "Eunhyuk-д үүнийг ярих шаардлага байхгүй" гэж хариулсан байна.

  Мөн Lee Young Jae "Миний найз залуугийн дүрд тоглох хүн хэрэгтэй байна" гээд Eunhyuk-ийг таттал Shin Dong Yup "Чи юу яриад байгаан? Өөр хүнээр тоглуул" гээд Eunhyuk-ийн оронд Sungmin найз залуугийнх нь дүрд тоглжээ.


  By
  : http://sshem58.blogspot.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-11-28) Ïðîñìîòðîâ: 527 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû