Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Зуны амралтаа цуг өнгөрөөхийг хүсдэг алдартангууд
 • Зуны амралтаа цуг өнгөрөөхийг хүсдэг алдартангууд 1 CommentsÄîáàâèë Guest  2.23 AM (2012-07-16)


  Зуны амралтаа ямар алдартантай өнгөрүүлмээр ( Эрэгтэй, Эмэгтэй ) байна гэсэн санал асуулга явагдаж дуусчээ.

  Уг санал асуулгаар жүжигчин Kim Soo-hyun-той 28.8% буюу 297 хүн зуны амралтаа өнгөрүүлмээр байна гэсэн бол түүний араас жүжигчин So Ji Seob 22.1% санал буюу 227 хүний санал 3-р байранд жүжигчин  Noh Hong Chul 17.3% буюу 178 хүний саналаар 4-р байранд жүжигчин Song Joong-ki 16.4% буюу 169 хүний саналаар 5-р байранд жүжигчин Kang Dong Won 16.4% буюу 169 хүний саналаар тус тус оржээ.

  Харин эмэгтэй алдартнуудаас Дуучин IU 25.9% буюу 267 хүний санал 2-р байранд жүжигчин Kim Taehee  23.1% буюу 238 хүний саналаар, 3-р байранд жүжигчин Shin Min-ah 21.7% буюу 223 хүний саналаар, 4-р байранд жүжигчин Shin Se Kyung 15.1% буюу 155 хүний саналаар орсон бол 5-р байранд Shin Bong Sun  14.2% буюу 146 хүний саналаар тус тус оржээ...

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-07-16) Ïðîñìîòðîâ: 1100 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 4.8/4
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: crystal

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 103.10.22.52  |  Огноо: (2012-07-16)

  () | 2012-07-16 | Даваа|3.08 PM
  iu huurhun shu d=

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû