Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Дуучин PSY-ийн тоглолтыг 80 мянган хүн үзжээ
 • Дуучин PSY-ийн тоглолтыг 80 мянган хүн үзжээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.30 AM (2012-10-06)
  http://en.korea.com/files/2012/10/20121003153004459.jpg

  10-р сарын 5-ны орой Сөүл хотын төвд болсон Дуучин  PSY-ийн тоглолтыг 80 мянган хүн үзжээ. Хөл бөмбөгийн ДАШТ-нд Солонгосчууд тоглох тоглолтын үеэр хамгийн ихдээ 60 мянган иргэд цугларч хөгжөөн дэмжиж байсан удаатай бөгөөд энэхүү рекордыг дуучин  PSY өчигдөр эвджээ. Тэрээр Биллбоард дууны жагсаалтыг  тэргүүүлж нэгдүгээрт бичигдвэл цамцаа тайлж дуулна гэмээн тоглолтын өмнө амалж байсан хэдий ч,  тоглолтынхоо дунд үед дуулсан алдарт дууныхаа үеэр цамцаа тайлан дуулсан байна. Түүнийг Кангнам стайл дуугаа дуулахад үзэж байсан 80 мянган иргэд дагаж бүжиглэсэн гэж үзвэл тэрээр Гиннесийн номонд бичигдэхээр болоод байгаа юм байна.

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-10-06) Ïðîñìîòðîâ: 554 | Ðåéòèíã: 4.0/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû