Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü '2NE1' Хамтлагийн түүх
 • '2NE1' Хамтлагийн түүх 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.23 PM (2012-11-29)


  YG Entertainment-ийн доор 2009 онд анх дебут хийж гарж ирсэн юм.

  Тэд хамгийн анх ”Lollipop"-дуугаараа Big Bang-тай хамтран дуулсан нь тэдний нэр хүндийг өсгөсөн юм харин дараагаар нь тэд өөрсдийн бие даасан дуу болох ”Fire” дуугаа 5 сарын 6 нд гаргасан юм.

  "Fire дуу нь 24 цагын дотор нийт 1 сая хүн үзсэн юм. Мөн тэд 2NE1TV” хэмээх өөрсдийн амьдарлыг харуулсан шоу нэвтрүүлгээ гаргасан юм.

  Digital Music Awards-д шинэ шилдэг охидын хамтлаг хэмээх шагналыг авсан юм.

  SBS’s Inkigayo-гаар тэдний дебут дуу нь хамгийн алдартай дебут дуу болсон юм.

  Хоёр дахь дуу болох ”I Don’t Care” дуугаа 2009 оны 7 сарын 1 нд гаргасан юм. 2 дахь дууныхаа дараагаар хамтдагийн гишүүн Sandara Park өөрийн анхны синглэ болох ”Kiss” дуугаа 2009 оны 9 сард гаргасан нь түүний нэр хүндийг өсгөсөн юм.

  2010: To Anyone  2010 онд өөрсдийн ”Follow Me” дуугаа 2 сарын 9 нд гаргасан юм. Шинэхэн дуу нь iTunes-ийн чартад 1-р байр. Billboard-ийн 7т багтаж байсан юм.

  Уг албум нь 120 000 ширхэг борлогдож чадсан юм. Харин оны сүүлээр 150 000 ширхэг борлогдсон юм.

  10 сарын 31 нд ”It Hurts ” дуугаа гаргасан нь тэдний нэр хүндийг улам ихээр өсгөсөн юм.

  Мөн ”Don’t Stop the Music” дуу нь маш шинлэг бүжгийн хөдөлгөөн мөн гайхалтай ая хэмнэлгийг хослуулсан байсан юм.

  Mnet Asian Music Awards-аас оны шилдэг албум шагналыг авсан юм.

  2011 он япон дахь үйл ажилгаа  "Can’t Nobody дуугаа японд гаргасан нь хамгийн их татагдсан дуу болсон юм. 2011 оны 2 сарын 11 нд Японд дебут дуу болох ”Go Away"-аа гаргасан юм.

  4 сарын 18 нд хамтлагийн гоцлол хоолой болох Park Bom өөрийн соло дуу болох ”Don’t Cry” дуугаа гаргасан нь чартуудад ”All-Kill” хийж байсан юм.

  6 сарын 24 нд Teddy Park-тай хамтран ”I Am the Best” дуугаа гаргасан нь тэдний нэр хүндийг маш ихээр өргөсөн юм.

  Тун удалгүй дараагийн уран бүтээл болох ”Hate You” дуугаа гаргасан нь чартуудад 3-р байр эзэлсэн юм. Мөн миний албум болох ”Ugly” нь 85 000 ширхэг борлогдож чадсан юм.

  8 сарын 26,27,28 нд тэдний анхны бие даасан тоглолтоо Сөүлийн Olympic Hal-д хийсэн юм. Уг тоглолтонд маш их NOLZA нар цугларсан юм.

  2011 оны сүүлээр Японд дебут хийж буй шилдэг шинэ охидын хамтлаг болсон юм. Мөн энэхүү дебуттэй зэрэгцэн японд цунами болсон нь тэдний үйл ажилгаанд саад болж байсан юм.

  2012 он гадаад дахь үйл ажилгаа.  Тэд 2012 онд маш нам гүн байсан ч тэд гишүүн бүр тус тусдаа суртачилгаа болон соло уран бүтээлүүдийг гаргаж байсан юм.

  2012 оны 3 сард DJ Poet-тай хамтран Англи дахь өөрсдийн видео студийг байгуулж Англи болон Европ дахь үйл ажилгаандаа анхаарал хандуулаад байсан юм.

  Тун удалгүй солонгос фэнүүдээ баярлуулан ”I Love You” дуугаа 7 сарын 5 нд гаргасан юм.”I Love You” дуу нь өмнөх дуунуудаа бодвол эмэгтэйлэг дүр төрхийг харуулж чадсан юм.

  Мөн Jeremy Scott тай хамтран Adidas-ийн сурталчилгаанд тоглоод байгаа юм.  Гишүүдийн өнгө төрх:

  Park Bom-нь Beyoncé болон Mariah Carey-гийн стилийг хослуулан хувцасладаг юм. Харин бага гишүүн болох Minzy нь Michael Jackson, Kelly Rowland нарыг хослуулдаг бол хамтлагийн ахлагч CL нь өөрийн продюсэр Teddy Park-ийн загвар болон Madonna, Lady Gaga , Lauryn Hill нарын хувцаслалтыг хослуулдаг юм. харин хамгийн сүүлд Dara нь Regine Velasquez, Britney Spears нарыг дуурайн хувцасладаг юм байна.

  Энэхүү дүр төрх нь фэнүүдийг нь татаж маш өвөрмөц дүр төрхтэй харагдуулдаг юм.
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: ♥♥♥snsdkpop♥♥♥ (2012-11-29) Ïðîñìîòðîâ: 704 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû