Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü God of Victory | Shinhwa VS 2PM
 • God of Victory | Shinhwa VS 2PM 4 CommentsÄîáàâèë Guest  2.34 PM (2012-09-03)


  God of Victory нэвтрүүлэг Shinhwa болон 2PM хамтлагууд хоорондоо өрсөлдөх болно...  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-09-03) Ïðîñìîòðîâ: 987 | Êîììåíòàðèè: 4 | Ðåéòèíã: 4.5/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 4


   Сэтгэгдэл: 4
   Нэр: zaya naymdavaa

  0  
    Сэтгэгдэл № 4  |  IP: 202.55.179.27  |  Огноо: (2012-11-18)

  (eegii9919) | 2012-11-18 | Ням|3.47 PM
  enenii daraagiin heseg ni hezee tavigdah ve?

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 3
   Нэр: Eunjung

  0  
    Сэтгэгдэл № 3  |  IP: 82.173.195.98  |  Огноо: (2012-09-04)

  () | 2012-09-04 | Мягмар|4.39 PM
  Awyasaaraa 2pm <3

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: GoKpop

  0  
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 202.179.20.143  |  Огноо: (2012-09-04)

  (GoKpop) | 2012-09-04 | Мягмар|1.12 AM
  Дараагын хэсэг удахгүй гарнаа! up

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: zaya

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 202.126.91.155  |  Огноо: (2012-09-04)

  () | 2012-09-04 | Мягмар|0.58 AM
  daraagiin heseg hezeee garah ve? uneheer sonirholtoi yum aa....2pm sain bn shuu....shinhwa ch bs yugara duthav

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû