Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü G-Dragon фенүүдтэйгээ хандив өгжээ
 • G-Dragon фенүүдтэйгээ хандив өгжээ 3 CommentsÄîáàâèë Guest  10.50 AM (2012-12-09)


  Purme хандивийн байгуулга '10,000 вон гайхалтай төсөл' нэртэй төслийг боловсруулаад байгаа юм байна. Энэ төсөл нь хүмүүсийг 10,000 вон хандивлаач гэж уриалж хандивийн мөнгөөр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд зориулан 36 тэрбум 500 сая вонын өртөгтэй эмнэлэг барих гэж байгаа юм. Энэ төсөлд Big Bang G-Dragon өөрөөсөө 7 сая 300 мянган вон хандивлжээ. Үүнийг нь сонссон фенүүд нь түүнийг дэмжиж GD-ийн нэрээр 3 сая 650 мянган вон хандивлжээ.


  By: http://sshem58.blogspot.com/
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-09) Ïðîñìîòðîâ: 478 | Êîììåíòàðèè: 3 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 2


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: Fantastic Baby

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 202.70.46.202  |  Огноо: (2012-12-09)

  (FantasticBaby) | 2012-12-09 | Ням|5.41 PM
  GD ч сайн залуу юмаа. Бас авьяаслаг

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: bilguun bayarsaihan

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 203.91.117.4  |  Огноо: (2012-12-09)

  (Zip) | 2012-12-09 | Ням|4.27 PM
  bi gd d durguldee xaxa

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû