Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Block B 'Beatles Code 2' дээр
 • Block B 'Beatles Code 2' дээр 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.06 PM (2012-10-22)

  Block B хамтлагийнхан Тайландад болсон асуудалын талаар 'Beatles Code 2' нэвтрүүлэг дээр ярьжээ. Хөтлөгч Tak Jae Hoon "Тэр явдал та нарын яг завгүй байх үед болсон биз дээ" гэхэд ахлагч Zico "8 сарын өмнө Тайландад хийсэн бидний үйлдэл буруу зүйл байсан. Энэ тайлбар шиг сонсогдож байж магадгүй ч ярилцлага өгөхийн өмнөх шөнө бид нэг ч цурам хийгээгүй. Хөгжим нь дээр ажиллаж байсан юм. Тиймээс бидний тархи тийм ч их зүйл бодож чадахгүй байсан. Бид тэр үед хэтрүүлсэн харин энэ буруу зүйл байсан" гэжээ. Харин Hyun Ji Young үүн дээр "8 сарын өмнө болсон тэр зүйл буруу байсан ч та хэд үүнээс сургамж авж илүү болгоомжтой хүмүүс болсон байх. Ирээдүйд Block B илүү алдартай болхоос гадна илүү соёлтой болно" гэжээ. Энэ анги 10-р сарын 22ний орой цацагдана.

  By: http://sshem58.blogspot.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-10-22) Ïðîñìîòðîâ: 582 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû