Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 2012 оны эхний хагаст SNSD Yoona-ийн олсон ашиг орлого
 • 2012 оны эхний хагаст SNSD Yoona-ийн олсон ашиг орлого 1 CommentsÄîáàâèë Guest  2.51 PM (2012-07-14)


  Yoona 2012 оны эхний хагаст хэр их ашиг болсон бэ? SNSD-ийн хамгийн нэр хүндтэй гишүүн бөгөөд Эмэгтэй хамтлаг дуучидаас хамгийн их ашиг орлогыг олдог. Маш олон сурталчилгаа болон Драма тоглодог. 2012 оны эхний хагаст тэрээр 20 гаруй сурталчилгаанд тоглосон ба 'K Star News' нэвтрүүлэгээс түүнийг ойролцоогоор 3.5 сая доллар буюу монголоор 4 тэрбүм төгрөг олсон гэж тооцоолжээ. Yoona-гийн араас Miss A Suzy, Kara-ийн Hara, Wonder girls Sohee, болон After School-ийн UEE нар оржээ...

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-07-14) Ïðîñìîòðîâ: 961 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: Зуны Цас

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 202.9.47.130  |  Огноо: (2012-08-02)

  (Мичид) | 2012-08-02 | Пүрэв|8.47 PM
  yoona j xoopxon shuu biggrin

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû