Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'Jay Park' NBA-ийн хуучин тоглогч Gary Parton-тай хамт
 • 'Jay Park' NBA-ийн хуучин тоглогч Gary Parton-тай хамт 0 CommentsÄîáàâèë Guest  7.01 PM (2012-10-14)


  NBA-ийн хуучин тоглогч Gary Parton-тай хамт авхуулсан зургаа Jay Twitter дээрээ тавин "Jay Park сагсан бөмбөгийн домог SEATTLE SUPER SONICS-ийн @garypayton_20-тай хамт~!!! #THEGLOVE" гэжээ.
  Тэр "Яагаад би сая л @GaryPayton_20-ийг Солонгост ирсэн гэж мэдэж байгаа юм бол?? Сагс тоглох болохд тэр миний баатар байсан~!!! #SEATTLESUPERSONICS" гэжээ.
  Харин Gary Parton "@JAYBUMAOM чамтай уулзах сайхан байсан, үргэлжлүүлээд сайн хичээгээрэй! Завтай болвол хүрж ирээрэй гадуур зугаалая" гэжээ.


  By: sshem58.blogspot.com
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-10-14) Ïðîñìîòðîâ: 777 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû