Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 2PM 'Nichkhun' ахин байцаалтанд орох магадлалтай
 • 2PM 'Nichkhun' ахин байцаалтанд орох магадлалтай 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.02 PM (2012-08-27)


  8-р сарын 26-нд Сөүл хотын Central дүүргийн шүүхээс 2PM 'Nichkhun'-ий гаргасан ослын талаар авч хэлэлцэж магадгүй талаар дуулгажээ...

  Цагдаагийн газрын төлөөлөгч хэлэхдээ: Мөрдөн байцаалтын үеэр энэхүү авто ослын талаарх үнэн бодит мэдээллүүд байхгүй байгаа гэдгийг бид мэдсэн. Хохирогчийн биеийн байдлыг харахад энэ хэргийг сайтар шалгаж үнэн зөвийг тогтоох хэрэгтэй гэж бодож байна. Бидний зүгээс юуны түрүүнд хохирогчтой ярилцаж үзсний үндсэн дээр 2PM 'Nichkhun'-ийг байцаалтад оруулах эсэхээ шийднэ гэжээ...


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-08-27) Ïðîñìîòðîâ: 899 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû