Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Kim Hyun Joong Justin bieber болон бусад оддоос цэцэг хүлээн авчээ
 • Kim Hyun Joong Justin bieber болон бусад оддоос цэцэг хүлээн авчээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.33 PM (2012-07-16)


  Японд ‘Double Fantasista‘ нэртэй тоглолтоо амжилттай хийсэн SS501 хамтлагийн ахлагч жүжигчин Kim Hyun Joong фенүүд төдийгүй маш олон алдартнуудас цэцгийн баглаа хүлээн авчээ..

  Доорх зургаас хархад Солонгос , Япон Америк Канадын дуучин жүжигчид болох Justin Bieber  дизайнер Justin Davis, Японы жүжигчин Shun Oguri , Солонгосын нэрт жүжигчин Bae Yong Joon, Kim Soo Hyun ,Joo Ji Hoon нар баяр хүргэн цэцгийн багаа явуулсан байна.

  Энүүгээр ч зогсохгүй Kim Hyun Joong-ийн японы фен клубуудээс ч цэцэг явуулжээ...


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-07-16) Ïðîñìîòðîâ: 1140 | Ðåéòèíã: 2.7/6
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû