Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü "Korea Drama Festival 2012" эхэллээ
 • "Korea Drama Festival 2012" эхэллээ 1 CommentsÄîáàâèë Guest  10.48 PM (2012-10-02)

  http://tong.visitkorea.or.kr/cms/resource/03/1395803_image2_1.jpg

  10-р сарын 2-ны 18.00 цагт Кёнгнам, Чинжү дэхь Соёлын ордонд "Коrea Drama Festival 2012"  шагнал гардуулах ёслолын үйл ажиллагаа эхэллээ. Тав дахь жилдээ болж буй дээрх шагнал гардуулах ёслол нь өнгөрсөн нэг жилийн туршид телевизийн эфирээр цацагдсан бүх төрлийн драмануудын гол болон туслах дүр, драманы дуу, шилдэг найруулагч зэргийг шалгаруулдаг ажээ.

  Шилдэг гол дүрийн эмэгтэй жүжигчинээр Хан Жи Мин , эрэгтэй жүжигчинээр Ким Санг Жүн нар шалгарсан байна.  http://file.starnnews.com/news/fnstar/2012/1002/20121002203107_506ad07b6d1a0_1.jpg

  http://tong.visitkorea.or.kr/cms/resource/53/1395853_image2_1.jpg

  http://tong.visitkorea.or.kr/cms/resource/82/1718282_image2_1.png

  http://tong.visitkorea.or.kr/cms/resource/45/1395845_image2_1.jpg

  http://tong.visitkorea.or.kr/cms/resource/91/1718291_image2_1.png


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-10-02) Ïðîñìîòðîâ: 889 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: bilguun bayarsaihan

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 202.179.11.58  |  Огноо: (2012-10-04)

  (Zip) | 2012-10-04 | Пүрэв|4.34 PM
  han ji min , kin soo hyun
  demjij baina

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû