Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü TIME сэтгүүл Psy-ийг 'Агшин зуурын од' -оор нэрлэжээ
 • TIME сэтгүүл Psy-ийг 'Агшин зуурын од' -оор нэрлэжээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.43 AM (2012-12-07)


  TIME сэтгүүл жил бүрийн төгсгөлд эдийн засаг, улс төр, урлаг, уран сайхан гээд бүх л салбарын шилдэг болон хамгийн муу гэсэн хүмүүсийг тодруулдаг. Харин энэ жилийн хувьд тэд дуучин Psy-ийг "Агшин зуурын од" гэдгээр тодруулжээ. Мөн тэд "Урлагд орхоосоо өмнө бизнессийн чиглэлээр сурна гэж бодож байсан Өмнөд Солонгосын дуучин, 34 настай Park Jae-Sang. АНУ-д бол тэр мангас хит 'Gangnam Style'-ийн реппер-ая зохиогч-продюсер Psy гэдгээрээ алдартай. Чихэнд сонсголонтой беат болон морин бүжиг нь энэ дууг асар их амжилтанд хүргэсэн. 7-р сард гарсан мөртлөө 800 сая үзэгчдийг хол даван бүх цаг үеийн YouTube дээрх хамгийн их үзэгчтэй бичлэг болсон. 2 хүүхдийн аав, гэрлсэн залуу АНУ-д синглээрээ нэгд орж чадсан анхны Солонгос дуучин. Мөн дараагийн синглээ англиаар бичүүлнэ гэж байгаа. Хэрвээ энэ хит болвол 'агшин зуурын од' гэдэг нэрнээсээ салах байх" гэжээ.


  By
  : http://sshem58.blogspot.com/
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-07) Ïðîñìîòðîâ: 491 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû