Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Kwanghee-ийн ээждээ гоо сайхны бүтээгдхүүн авсан нууц
 • Kwanghee-ийн ээждээ гоо сайхны бүтээгдхүүн авсан нууц 1 CommentsÄîáàâèë Guest  11.08 PM (2012-11-28)


  ZE:A Kwanghee хөгжилтэй түүхээ Strong Heart нэвтрүүлэг дээр ярьжээ. Тэр "Нэг удаа би нарны шил зүүгээд өөртөө гоо сайхны хэрэглэл ээждээ зовьхний тос авахын тулд их дэлгүүр орсон. Гэхдээ тэндхийн ажилчид нь намайг хэн гэдгийг мэдчихсэн болхоороо "тэр ээждээ бэлэг авах гэж ирсэн байхдаа" "тэр ёстой сайн хүү байхаа" гэх мэтээр ярьж эхэлсэн. Тэд нар надруу зогсоо зайгүй хараад байсан болхоор би 600,000 төгрөгний үнэтэй гоо сайхны хэрэглэл аваад гарсан. Би зөвхөн зовьхний тос авах гэж гараад тийм үнэтэй зүйл авчирсан болхоор ээж мань үнэхээр их баярлсан. Манай ээж жаргалтай байсан ч би нүднээсээ бараг цус гартал уйлсан" гэжээ.  By
  : http://sshem58.blogspot.com/
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-11-28) Ïðîñìîòðîâ: 495 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 1.5/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: Yuri tuya

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 202.126.89.110  |  Огноо: (2012-12-06)

  (yuri) | 2012-12-06 | Пүрэв|7.52 AM
  xaxaxa

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû