Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Yunho-ийн эгч ulzzang
 • Yunho-ийн эгч ulzzang 1 CommentsÄîáàâèë Guest  1.07 AM (2012-11-08)


  Ulzzang гэж ямар стил байдгийг мэдэж байгаа биз дээ. V хэлбэрийн нүүр, том дугуй нүд, жижиг хамар, жижиг ам, цагаан арьстай царайлаг хүмүүсийг хэлдэг.
  Харин TVXQ Yunho 'Strong Heart' дээр "Манай эгч ulzzang болхоороо Gwangju-д үнэхээр алдартай. Одоо банкинд ажилдаг. Манай найз болгон миний эгчтэй танилцхыг үерхэхийг хүсдэг. Тэгэх болгонд нь би "Надаас эхлээд зөвшөөрөл ав" гэдэг. Бас нэг найз мань надад аймар хөөрхөн охин харсан талаараа ярьсан чинь тэр хөөрхөн охин нь манай эгч байсан" гэжээ.

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-11-08) Ïðîñìîòðîâ: 626 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: sirena lee

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 122.201.18.180  |  Огноо: (2012-11-08)

  (Sirena) | 2012-11-08 | Пүрэв|6.57 PM
  haha hoorhon ohin gsn chn :)))

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû