Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Франц улсад хамгийн алдартай хамтлаг дуучид
 • Франц улсад хамгийн алдартай хамтлаг дуучид 3 CommentsÄîáàâèë Guest  7.33 PM (2012-08-03)

  Франц улсад хамгийн нэр хүндтэй алдартай хамтлаг дуучдыг танилцуулж байна.

  Нийт 3775 франц хүмүүсийн саналаар 
  YG Entertainment-ийн Big Bang болон 2NE1 нар олонхи саналыг авжээ...

  Эрэгтэй хамтлаг дуучид:
   

  1. Big BANG 49.9%-ийн саналаар
  2. Super Junior 45%-ийн саналаар
  3. Shinee 35.5%-ийн саналаар
  4.
  B2ST 33.8%-ийн саналаар
  5. Rain (Дуучин,Жүжигчин) 33.2%-ийн саналаар
  6. 2PM 24.2%-ийн саналаар. Тус тус оржээ.

  Эмэгтэй хамтлаг дуучид:

  1. 2NE1 64.8%-ийн саналаар
  2. IU (Дуучин) 54.2%-ийн саналаар
  3. SNSD 45.4%-ийн саналаар
  4. Miss A 31.5%-ийн саналаар
  5. F(x) 29.4%-ийн саналаар
  6. T-ara 25.9%-ийн саналаар Тус Тус оржээ...


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-08-03) Ïðîñìîòðîâ: 977 | Êîììåíòàðèè: 3 | Ðåéòèíã: 2.7/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 3


   Сэтгэгдэл: 3
   Нэр: amina

  0  
    Сэтгэгдэл № 3  |  IP: 202.170.82.4  |  Огноо: (2012-08-22)

  () | 2012-08-22 | Лхагва|6.52 PM
  uasaal daa♪♪♪♥♥♥

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: icegirl

  0  
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 202.9.47.129  |  Огноо: (2012-08-11)

  () | 2012-08-11 | Бямба|9.14 PM
  yg ch argagui l dee 2ne1 bigbang hamgiin shildeg ni

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: olzii

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 202.72.245.98  |  Огноо: (2012-08-04)

  () | 2012-08-04 | Бямба|11.15 PM
  ugaasaa ma 2 hamgiin mundag n
  BB 2NE1 YG ♥♥♥ :)

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû