Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'T-ara'-ийн Анхны бие даасан тоглолт хойшлогдлоо
 • 'T-ara'-ийн Анхны бие даасан тоглолт хойшлогдлоо 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.11 PM (2012-08-01)


  Өмнө нь T-ara хамтлагийнхан хувиарийн дагуу ажиллана гэж байсан боловч 8-р сарын 11-нд хийх солонгос дахь анхны бие даасан тоглолтоо хойшлуулхаар болжээ.

  Core Content Media-аас: Энэ сарын 11-нд болох байсан T-ara-ийн тоглолт тодорхойгүй хугацаагаар хойшлогдлоо. T-ara-ийн гишүүд тоглолтыг маань хойшлуулж өгөөч гэж биднээс гуйсан. Учир нь тэд одоогын энэ байдалд хүссэн тоглолтоо үзүүлж аз жаргалтай байж чадахгүй. Фенүүд нь ч тэднийг харахдаа дургүй байх нь тодорхой. Тиймээс бид хүсэлтийг нь хүлээн авч хойшлуулахаар боллоо. Интернетээр бидний тоглолтын билет их хэмжээгээр буцаагдаж байна гэж яьж байгаа ч үнэндээ тийм биш 20-30 билет л буцаагдан ирсэн гэжээ...

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-08-01) Ïðîñìîòðîâ: 823 | Ðåéòèíã: 1.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû