Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü SNSD Taeyeon-ийн стрессээ тайлдаг арга
 • SNSD Taeyeon-ийн стрессээ тайлдаг арга 1 CommentsÄîáàâèë Guest  11.47 PM (2012-10-19)

  Y-Star дээр SNSD Taeyeon-ийн стрессээ тайлдаг сонин аргын талаар гаржээ. Энэ нэвтрүүлэг дээр одууд хэрхэн өөрсдийгөө стресээс гаргадаг талаар гарсан бөгөөд чих цоолдог салоны ажилтан "Одууд стресдхээрээ манайд ирж цоолбор хийлгэдэг" гэжээ. Мөн тэр SNSD taeyeon, INFINITE нар өөрсдийнх нь үйлчлүүлэгч гэдгийг хэлжээ. 10-р сарын 21нд энэ нэвтрүүлэг цацагдана. Стрессээ тайлхын тулд биеээ цоолуулна гэдэг тийм ч энгийн арга биш дээ.


  By:
  http://sshem58.blogspot.com/


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-10-19) Ïðîñìîòðîâ: 634 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: bilguun bayarsaihan

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 202.179.10.54  |  Огноо: (2012-10-21)

  (Zip) | 2012-10-21 | Ням|2.14 PM
  aimar yum

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû