Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Lee Joon, Oh Yeon Seo нар Бид гэрлэсэн шоуны 'Тэнэг' хосын эгнээнд
 • Lee Joon, Oh Yeon Seo нар Бид гэрлэсэн шоуны 'Тэнэг' хосын эгнээнд 2 CommentsÄîáàâèë Guest  10.35 PM (2012-09-25)


  Бид гэрлэсэн шоуны 2-р анги дээр И Жүн болон түүний эхнэр О Ёон Со нар математикийн хичээл хийхээр болжээ.

  И Жүн түүнээс-7x5-ын хэд вэ? гэхэд О Ёон Со-45 гэж хариулхад И Жүн түүний хариултыг зөв гэж үзсэн нь тэднийг тэнэг хос болгож байгаа юм байна

  Харин тэдний энэ байдлыг мэдсэн фэнүүд

  -тоондоо муу байлаа гээд тэнэг болчихгүй тэдэнд өөрсдөд нь чаддаг нэг зүйл байж л таараа гэх мэтийн утгатай сэтгэгдлүүд үлдээсэн байна...

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: crystal (2012-09-25) Ïðîñìîòðîâ: 833 | Êîììåíòàðèè: 2 | Ðåéòèíã: 3.3/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 2


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: sirena lee

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 122.201.18.159  |  Огноо: (2012-09-27)

  (Sirena) | 2012-09-27 | Пүрэв|7.29 PM
  мм мэдкүүмдаа ямарын бол

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: bilguun bayarsaihan

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 202.179.10.54  |  Огноо: (2012-09-26)

  (Zip) | 2012-09-26 | Лхагва|5.13 PM
  Quote
  -тоондоо муу байлаа гээд тэнэг болчихгүй тэдэнд өөрсдөд нь чаддаг нэг зүйл байж л таараа гэх мэтийн утгатай сэтгэгдлүүд үлдээсэн байна...

  100% lie

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû