Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü "Leon Entertainment"-ийн хамтлаг дуучид нэгдэхээр боллоо
 • "Leon Entertainment"-ийн хамтлаг дуучид нэгдэхээр боллоо 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.31 PM (2012-07-23)

  "Leon Entertainment-ийнхан нэгдэж нэг хамтлаг болон шинэ төсөл дээр ажиллахаар болжээ. 7-р сарын 20-нд Entertainment-аас мэдэгдэл хийж Loen Tree зуны төслөө Summer Story хэмээн нэрлэж шинэ цомог гаргахаар боллоо. Уг төсөлд IU, Brown Eyed Girls -ийн JeA , Ga-In,and Sunny Hill болон шинэ охидын хамтлаг FIESTA нар багтан Алдартай хөгжмийн зохиолчид болох Lee Min Soo, G.Gorilla, болон  Ra.D нартай хамтран ажиллана.

  Төслийн хэмжээний эхний дуу болох "Sea of Moonlight” 7-р сарын 26-нд гарах бөгөөд Teaser нь гарчээ...


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-07-23) Ïðîñìîòðîâ: 712 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû