Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'Hwayoung'-ийн Твиттер дээрээ бичиж үлдээсэн захидалаас
 • 'Hwayoung'-ийн Твиттер дээрээ бичиж үлдээсэн захидалаас 2 CommentsÄîáàâèë Guest  8.39 PM (2012-08-28)

  T-ara хамтлагаас албан ёсоор гараад байгаа 'Hwayoung' хэсэг нам гүм байж байгаад твиттер хуудсан дээрээ захидал үлдээсэн байна...

  8-р сарын 28-нд тэрээр Би Eunjung-ийг драма-даа тоглож чадхааргүй болсонд үнэхээр харамсаж санаа минь зовж байна. Хэдий би T-ara-ийн гишүүн биш болсон ч миний сэтгэж өвдөж уйтгарлаж надад үнэхээр хэцүү байна. Гэсэн ч бид хамтдаа аз жаргалтай дурсамжтай өдрүүдийг өнгөрүүлсэн. T-ara буцаад хэвийн байдалдаа орж эрч хүчтэйгээр эргэн ирэх л болно. Би хамтлагтаа маш их хайртай шүү гэжээ....
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-08-28) Ïðîñìîòðîâ: 889 | Êîììåíòàðèè: 2 | Ðåéòèíã: 4.7/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 2


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: Зуны Цас

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 202.9.47.129  |  Огноо: (2012-08-29)

  (Мичид) | 2012-08-29 | Лхагва|4.40 PM
  gapsan j gsn xamtlagaa gsn setgel n sto goy ymaa

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: kiki

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 203.169.55.159  |  Огноо: (2012-08-28)

  () | 2012-08-28 | Мягмар|10.45 PM
  huurhunshd mana hwayoung!

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû