Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü K.Will өөрийгөө магадгүй тайзан дээр нас барна гэж боддог
 • K.Will өөрийгөө магадгүй тайзан дээр нас барна гэж боддог 1 CommentsÄîáàâèë Guest  2.36 PM (2012-10-28)


  K.Will:Дээд өнгийг авах үнэхээр хэцүү би өөрийнхөө дуунуудыг дуулах надад үнэхээр хэцүү байдаг...

  Тэрээр үргэлжлүүлэн:Рүүкичүүд өөрсдийнхөө амьдралыг тайзан дээр дуусгахыг бас дуусгана гэж боддог үнэндээ энэ тийм ч хэцүү зүйл биш гэж тэдн байсан хүмүүсийг инээлгээд авчээ

  Ойлгосон уу?  Дээд өнгө авч байхдаа үхчихэж ч магадгүй гэдэг утгаар хэлсэн шүү.
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-10-28) Ïðîñìîòðîâ: 634 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 3.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: bilguun bayarsaihan

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 202.179.10.54  |  Огноо: (2012-11-05)

  (Zip) | 2012-11-05 | Даваа|2.30 PM
  barah uheeesei

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû