Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'Баг' - 24-р анги | Онц сонирхолтой 2012 оны шинэ кино
 • 'Баг' - 24-р анги | Онц сонирхолтой 2012 оны шинэ кино 3 CommentsÄîáàâèë Guest  0.39 AM (2012-12-04)

  Êàòåãîðèÿ: Драма Кино | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-04) Ïðîñìîòðîâ: 992 | Êîììåíòàðèè: 3 | Ðåéòèíã: 2.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 3


   Сэтгэгдэл: 3
   Нэр: Sun Sunny

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 3  |  IP: 180.149.75.87  |  Огноо: (2012-12-04)

  (Sun) | 2012-12-04 | Мягмар|11.32 AM
  Vzej bolno shde. Bolj bna. Ystoi goy angi blaa. Guntenii huu n uhchdeg tiim ymaa.

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: zulaa batjargal

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 180.235.182.91  |  Огноо: (2012-12-04)

  (zulaab) | 2012-12-04 | Мягмар|1.13 AM
  bi uzej chadahgui baina.huulj baina geed baihiin.ta nar uzej chadaj baina uu.

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: zulaa batjargal

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 180.235.182.91  |  Огноо: (2012-12-04)

  (zulaab) | 2012-12-04 | Мягмар|0.42 AM
  zav gargan ene kinog oruulj ogch baigaad bayarlalaa.amjilt husiye.

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû