Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü T-ara-ийн Фенүүд тэдний Цомог болон зургуудыг шатааж байна
 • T-ara-ийн Фенүүд тэдний Цомог болон зургуудыг шатааж байна 2 CommentsÄîáàâèë Guest  9.22 PM (2012-07-30)
  http://gokpop.org/zurag/t-ata.png

  T-ara-ийн Фенүүд Hwayoung хамтлагаас гарсны дараа тэдний Цомог болон зургуудыг шатаа байгаа бичлэг онлайнаар цацагджээ...


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-07-30) Ïðîñìîòðîâ: 1305 | Êîììåíòàðèè: 2 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: safaf

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 121.101.177.106  |  Огноо: (2012-07-30)

  () | 2012-07-30 | Даваа|10.16 PM
  TS TS korea-d nre hetsuu ch yumadaa.. busad ornii hamtlag duuchdiin huvid ene yu ch bish shd hoorondoo zodoldoj alatssan ch aldartai hevere l. tgjahad solongoschuud bur rai l heterhii, hel am garuul buh yum duusaa. jaebom yalaa ambasiiin ued bichsen gants com-s bolj hamtlagaasa garch ntr er n zl2

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû