Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü "The Thieves " кино 13 сая 300 мянган үзэгчтэй боллоо
 • "The Thieves " кино 13 сая 300 мянган үзэгчтэй боллоо 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.30 PM (2012-10-02)

  121002_506aaaf069c9f.jpg

  2006 онд дэлгэцэнд гарсан  "괴물" киног нийтдээ 13 сая 100 мянган хүн үзэж ,  тус улсад хамгийн их үзэгчтэй байсан дотоодын киногоор тооцогдож байсан. Харин дэлгэцэнд гарч,  ердөө л  66 хоногийн дараа гэхэд 13 сая  300 мянган үзэгчтэй болсон. "The Thieves " кино  энэхүү рекордыг эвдлээ. Солонгосын кино урлагийн одууд  гэгдэх 10 жүжигчин бүгдээрэээ оролцон тоглож үзэгчдийг байлдан дагуулсан  ,  одоогоор үзэгчдийнхээ тоогоор Аватар киноны дараа бичигдэж байгаа бөгөөд орон даяарх 76 кино театруудад гарсаар байгаа ажээ  . Гэсэн хэдий ч 15 сая үзэгчтэй байсан Аватар киноны рөекордыг эвдэж чадалгүйгээр ирэх 15ны өдөр хаалтаа хийх уг кино нь , Латин Америкийн орнууд болон Америкийн кино театруудад гарахаар төлөвлөгдөж байгаа юм байна.
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-10-02) Ïðîñìîòðîâ: 840 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû