Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Jaejoong тоглолтондоо бэлдээд завгүй байна
 • Jaejoong тоглолтондоо бэлдээд завгүй байна 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.42 PM (2013-01-24)

  1-р сарын 26, 27-нд өөрийн ‘Your, My and Mine’ нэртэй Соло тоглолтоо хийх JYJ Jaejoong тоглолтондоо бэлдээд завгүй байна. Тэрээр Рок хамтлагийн гишүүдтэй хамт бэлтгэл хийж байгаа бөгөөд C-JeS Entertainment-аас тэр амьдаар дуулахыг илүүд үзэж байгаа Jaejoong амьд хөгжмийн хамтлагтай хамтран дуулна. Мөн тэр фенүүддээ онцгой бэлэг барихаар шаргуй хөдөлмөрлөж байгаа гэжээ. Ингээд түүний бэлтгэлээ хийж буй хэдэн зургыг хүргэж байна...  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-01-24) Ïðîñìîòðîâ: 390 | Ðåéòèíã: 1.5/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû