Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Girls Generation хатмлаг 2013 оны 1 сард Comeback-аа хийнэ
 • Girls Generation хатмлаг 2013 оны 1 сард Comeback-аа хийнэ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.50 PM (2012-11-17)
  http://gokpop.org/_nw/7/98252189.jpg

  SNSD-ийхан өнгөрсөн 10 сард comeback-аа хийх ёстой байсан боловч төлөвлөгөө нь бүтэлгүйтэж өдрөө хойшлуулахаар болсон билээ тэгвэл тэд 1 сард Comeback-аа хийхээр болжээ. Энэ нь тэдний "The Boys" 15 сарын дараах хамгийн анхны comeback юм. Girls Generetion хамтлагийн 1 сард хийсэн comeback-ууд нь маш их амжилт олдог "Gee" (2009), "Oh" (2010) зэрэг comeback -ууд нь SNSD хамтлагийг гайхамшигтай алдар нэрт хүргэж чадсан. За яамар ч байсан тэсэн ядан хүлээж байя.

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: Mishka (2012-11-17) Ïðîñìîòðîâ: 387 | Ðåéòèíã: 5.0/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû