Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü SM-ийн захирал Lee Soo Man-ийн Leeteuk-т бичсэн захиа
 • SM-ийн захирал Lee Soo Man-ийн Leeteuk-т бичсэн захиа 2 CommentsÄîáàâèë Guest  11.59 AM (2012-11-14)


  Leeteuk ямар 100 хүмүүсрүү "Би чамайг санадаа" гэж явуулсныг би сайн мэдэхгүй л байна.
  Харин SM-ийн захирал Lee Soo Man-ийн явуулсан захиаг Leeteuk гаргажээ. "Хэрвээ чи шинэ замаар явхыг хүсвэл өөр асуудал бэрхшээлтэй тулгарах болно~~ Ирээдүйд үүнийг зөв зүйл гэж бодон жаргалтайгаар армид элс~~ Жаргалтай ирээдүй чамайг хүлээж байх болно~~^^*" гэжээ.

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-11-14) Ïðîñìîòðîâ: 603 | Êîììåíòàðèè: 2 | Ðåéòèíã: 3.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 2


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: zuger l

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 202.179.25.87  |  Огноо: (2012-11-28)

  () | 2012-11-28 | Лхагва|1.18 AM
  yamar goyo zahidal ve

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: sirena lee

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 122.201.18.198  |  Огноо: (2012-11-14)

  (Sirena) | 2012-11-14 | Лхагва|2.14 PM
  Leeteuk :|

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû