Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü ‘To the Beautiful You’ Хосуудын постер Sulli, Minho, Lee Hyun Woo
 • ‘To the Beautiful You’ Хосуудын постер Sulli, Minho, Lee Hyun Woo 0 CommentsÄîáàâèë Guest  4.37 PM (2012-08-10)


  SBS тв-ийн шинэ драма болох ‘To the Beautiful You‘-ийн 2 Хосуудын Постер зураг гарчээ...

  Энэхүү зурганд Sulli, Minho болон жүжигчин Lee Hyun Woo нар байна.

  Энэхүү драма-ийг Японы алдартай Манга болох Hana Kimi-ээс сэдэвлэн бүтээсэн бөгөөд, Kang Tae Joon (Minho)-нь Үсрэлтийн аврага тамирчин харамсалтайгаар бэртэл авдаг. Харин түүнд туслахаар Koo Jae Hee (Sulli) Эрэгтэй хүн болж эрэгтэйчүүдийн ахлах сургуульд орсоноор үйл явдал цааш өрнөнө.

  Эхний анги 8-р сарын 15-нд SBS Тв-ээр гарна.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-08-10) Ïðîñìîòðîâ: 1049 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû