Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'T-ara' Хамтлагаас үүдэн гарсан сонирхолтой тоглоом
 • 'T-ara' Хамтлагаас үүдэн гарсан сонирхолтой тоглоом 1 CommentsÄîáàâèë Guest  7.14 PM (2012-08-24)


  'T-ara' Хамтлагаас үүдэн гарсан сонирхолтой тоглоом Энэхүү тоглоом нь солонгосын өсвөр үеийнхний дунд ихээхэн дэлгэрч байгаа бөгөөд Сургуулийн найзууд нэг нэгнээ ээлж ээлжээр дээрэлхэн тоглож байгаа юм. Өдөр болгон хүүхдүүд нэг нэгнээ дээрэлхэх ба дээрэлхүүлж буй хүүхэд тэдний цүнхийг нь үүрч явах, анги цэвэрлэх мөнгө өгөх зэрэг зүйлүүдийг хийх юм. Энэ талаар Хүүхдүүдийн эцэг эхчүүд ихээхэн санаа зовж байгаа тэд орой болгон гэртээ орохдоо шороотой муухай болсон хувцастай мөн нүүр аман дээрээ хөхөрчихсөн орж ирдэг болсон гэжээ...

  Энэ бүгд юуг хэлж байгааг та бүхэн хэлүүлтгүй мэдэж байгаа байх.  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-08-24) Ïðîñìîòðîâ: 1515 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 3.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: sirena lee

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 46.188.10.5  |  Огноо: (2012-08-25)

  (Sirena) | 2012-08-25 | Бямба|10.41 PM
  shhhhh zailuuldaa t-aragiin ner hund blink

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû