Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Miss A 'Suzy'-ийн ард сүнс байна уу?
 • Miss A 'Suzy'-ийн ард сүнс байна уу? 2 CommentsÄîáàâèë Guest  9.24 PM (2012-09-08)


  miss A
  Suzy болон 2PM хамтлагийнхны тоглож буй Everland‘-ийн сурталчилгааны Яг 'Suzy'-ийн ард байгаа толботсон зүйл сүнс үү?

  8-р сарын 8-нд Suzy-ийн ард талд байгаа толботсон хэсэг сүнс үү? хэмээн онлайн сайтуудаар цацагдсан байна. Энэ үнэхээр сүнс мөн үү?

  Харин нетзинчүүд: "Энэ жинхэнэ сүнс мөн?", "Эсвэл зүгээр л marketing strategy?" Мөн Ямартай ч Suzy үнэхээр хөөрхөн харагдаж байна гэжээ...

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-09-08) Ïðîñìîòðîâ: 1198 | Êîììåíòàðèè: 2 | Ðåéòèíã: 4.7/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 2


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: Зуны Цас

  0  
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 202.9.47.130  |  Огноо: (2012-09-10)

  (Мичид) | 2012-09-10 | Даваа|5.47 PM
  ymp ewguiiin

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: Dulguun

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 37.188.149.56  |  Огноо: (2012-09-08)

  (Dulguun) | 2012-09-08 | Бямба|10.23 PM
  gishh

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû