Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Eunji, Yoon Yoon Jae-ийг ideal type-аараа сонголоо
 • Eunji, Yoon Yoon Jae-ийг ideal type-аараа сонголоо 0 CommentsÄîáàâèë Guest  8.19 PM (2012-10-20)

  Юн Юн Жэ н  ‘Reply 1997‘ киноны Со Ин Гок – ын дүр юм.
  Инжи Со Ин Гок 2 ‘@star1‘ сэтгүүлд ярилцлага өгсөн байна.
  Сэтгүүлч түүнээс түүний ideal type – ыг асуухад Инжи
   - Миний ideal type бол Юн Юн Жэ.Би бодохдоо заавал ideal type н нэг дуучин байх шаардлагагүй гэж бодож байна.Яагаад киноны дүр надад таалагдаад би ideal type – аа болгож болохгүй гэж?Sung Si Won – оос Yoon Yoon Jae дээр гэж бодож байна гэж ярьсан байна.
  Кинон дээр Инжо Со Ин Гок 2 багаасаа найзлаж өссөн тэгээд хоорондоо дурлалцаж дараа суудаг тухай өгүүлдэг юм байна.Инжи хэлэхдээ

   - Би үнэхээр их атаархаж байна.Жоохон байхдаа найзлаж өссөн хүүхдүүд том болоод хоорондоо гэрлэнэ гэдэг үнэхээр гайхалтай зүйл.Энэ миний бодол гэсэн байна.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-10-20) Ïðîñìîòðîâ: 596 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû