Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Sunye-ийн гэрлэлт дээрх нейтзичингүүдийн бодол
 • Sunye-ийн гэрлэлт дээрх нейтзичингүүдийн бодол 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.24 PM (2012-11-28)


  Nate дээрхи Financial News-ийн нийтлэл "Sunye 1-р сарын 26нд гэрлэнэ"

  1. [+1155, -69] JYP үнэхээр дураар нь байлгах юмаа ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
  2. [+1194, -154] Тэгхээр энэ хамтлаг тарах нь ээ
  3. [+1006, -30] 헐  (Солонгосчууд гайхсан үедээ үүнийг ашгилдаг. Болно гэж бодоогүй байсан зүйл нь болхоор хэргэлдэг гэх үү дээ)

  Nate дээрхи Star News-ийн нийтлэл "Sunye 1-р сарын 26нд гэрлэнэ"

  1. [+893, -30] Бага байхаасаа зөвхөн эмээтэйгээ хамт амьдарч байсан болхоор эрт гэр бүлтэй болхыг хүсдэг гэдгээ үргэлж хэлж байсан. Тэр үнэхээр эрт гэрлэж байна шүү.. Баяр хүргэе аз жаргалтай амьдраарай~
  2. [+1116, -367] Park Jin Young өөрийнхөө шунлаас болж тэднийг Америкт аваачсан мөчөөс л Wonder Girls устсан.
  3. [+581, -190] Амжилт...
  Гэхдээ энэ хамтлаг тарна гэсэн үг үү?

  Nate дээрхи TV Daily-ийн нийтлэл "Sunye 1-р сарын 26нд гэрлэнэ"

  1. [+890, -16] Ажиллаж байгаа мөртлөө гэрлэж байгаа анхны эмэгтэй хамтлагийн гишүүн... Эхлээд үүнийг шийдхэд түүнд хэцүү л байсан байх гэхдээ аз жаргалтай амьдраараай~^^
  2. [+724, -17] Sunye-ийн хувьд маш хүнд шийдвэр байсан ч гишүүд болон энтертайнмент нь түүний шийдвэрийг хүндэлж байгаад би маш их баяртай байна. Sunye өөрөө үнэхээр хариуцлагатай итгэл даасан хүн учраас л тэд шийдвэрийг нь дэмжсэн байх... Аз жаргалтай амьдраарай!!
  3. [+386, -21] 헐 амжилт аз жаргалтай байгаарай

  Nate дээрхи Mydaily-ийн нийтлэл "Sunye 1-р сарын 26нд гэрлэнэ"

  1. [+473, -20] Одоо байгаа idol хамтлагийн гишүүн гэрлэнэ.... Сонин санагдаж байна шүү
  2. [+423, -19] Тэд болзож байхдаа сүмийн дуулал дээр хамтдаа гарна гэсэн. Удахгүй тэгэх бололтой.
  3. [+419, -29] Sunye баяр хүргэе ~ :) Сайхан гэр бүлтэй болно гэж найдаж байна. Чамд адислалаа өгж байна!

  Nate дээрхи Star today-ийн нийтлэл "J.Y.Park Sunye-ийн гэрлэлтий дэмжиж байгаа нь хүмүүсийг гайхшруулж байна"

  1. [+407, -15] idol-ууд амжилтийн орой дээр л гарч чадахгүй юм бол зорилгогүй гэсэн үг гэж хүмүүс боддог. Хэдий Wonder Girls залуухан ч гэсэн тэд аль хэдийнээ амжилтийн оргилд гараад үүнээс ихийг үзсэн. Тэд шинэ загвар гаргаж, daesang шагналуудыг гардаж, АНУ-д үзүүлбрээ гаргаж, бас олон хүмүүсийн туршаад бүтэлгүйтэх байсан зүйлсийг хийсэн... Амьдралийнхаа ийм чухал мөчид ийм чухал шийдвэр гаргаж байгаад нь би түүнийг хүндэлж байна. Бас компани нь түүнд бүтээгдхүүн шигээ харьцахгүй гэр бүл шиг нь дэмжиж байгаад би баяртай байна.
  2. [+155, -20] Түүний захиралийн хувьд хүнд л шийдвэр байсан байх даа, гэхдээ би Sunye-г жаргаасай гэж хүсэж байна~

  Nate дээрхи My Daily-ийн нийтлэл "Yeeun "Бид нар хуримнд туслана""

  1. [+860, -28] Би Sunye-тай чацуу болхоор Yeeun-д ямар байгааг мэдэж байна. Гэр бүлээ алдсаных нь дараа Yeeun бүх л зүйл дээр Sunye-тай хамт байсан. Тиймээс Yeeun Sunye-г гэрлэж гэр бүлтэй болж байгаад баярлалгүй яахав. Гэхдээ Wonder Girls-ийн ирээдүйг бодох юм бол энэ хэцүү зүйл... Хэдий JYP-тай буруу зүйл олон тохиолддог ч, энэ энтертайнментийн дуучидийн сэтгэл нь цэврээрээ байдаг юм шиг байлээ.
   2. [+627, -13] Хуриманд чинь баяр хүргэе
   3. [+553, -14] Би одоо болтол энэ зүйл болох гэж байгаад итгэхгүй байгаа ч баяр хүргэе
  .


  By
  : http://sshem58.blogspot.com/
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-11-28) Ïðîñìîòðîâ: 490 | Ðåéòèíã: 2.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû