Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Suzy-г нэгэн оролцогч хүчээр тэвэрчээ
 • Suzy-г нэгэн оролцогч хүчээр тэвэрчээ 1 CommentsÄîáàâèë Guest  12.35 PM (2012-11-12)


  miss A Suzy '2012 College Music Festival' дээр хөтлөгч хийсэн. Харин нэг оролцогч нь түүнийг хүчээр аваад тэвэрсэн байна.

  Энэ фестивалийн ялагч Shim Moon So нэмэлт дуугаа дуулж байхад Suzy бусад оролцогчтой мэндлхээр тэдэн дээр очжээ. Бүх оролцогчид түүнтэй мэндлэх гээд Suzy дээр шавсан байна.

  Гэсэн ч нэг оролцогч нь Suzy-г гэнтхэн гарнаас нь татаад тэвэрчихсэн байна. Suzy эхлээд гайхсан ч дараа нь чанга инээсэн байна.

  Үүнийг харсан бусад оролцогчид бүгд Suzy-г хүрээлж хамт зураг авхуулж гарнаас нь барьж байжээ. Харин хамт хөтөлсөн Lee Juk Suzy-г энэ дундаас татаад авч гарсан байна.
  By: http://sshem58.blogspot.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-11-12) Ïðîñìîòðîâ: 763 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: sirena lee

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 122.201.18.156  |  Огноо: (2012-11-12)

  (Sirena) | 2012-11-12 | Даваа|8.00 PM
  ymr aimariin

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû