Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Hara, Junhyung нараас болоод Doojoon үерхэж байгаагаа олон нийтэд мэдэгдэхгүй
 • Hara, Junhyung нараас болоод Doojoon үерхэж байгаагаа олон нийтэд мэдэгдэхгүй 0 CommentsÄîáàâèë Guest  8.02 AM (2012-12-15)


  'Happy Together' нэвтрүүлэгт B2ST Doojoon оролцжээ. Тэр энэ үеээр "Би ямар ч эмэгтэй idol танихгүй" гэжээ. Junhyung, Hara нарыг хараад үерхэе гэж боддог уу гэхэд "Үнэндээ би болзхыг хүсдэг нас нь дээрээ байна" гэжээ. Харин үерхэж байгаа гэдгээ олон нийтэд зарлах уу гэж асуухад "Энэ бол хэрэггүй ажил. Хүмүүст мэдэгдснийхээ дараа улам л шаналах болно. Junhyung Hara нар дээр хүртэл харж болно. Манай фенүүд хэтэрхий жоохон болхоороо үерхэж байгаа гэдгийг нь мэдээд фен клубуудээс гарж ихэнхи нь уйлсан" гэжээ. Үнэндээ уйлах бол наад захын юм байсан биз.  By
  : http://sshem58.blogspot.com/
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-15) Ïðîñìîòðîâ: 604 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû